» Deel deze pagina

Een nieuwe traditie voor iedereen

De Keti Koti Tafel is een nieuwe traditie in de vorm van een geritualiseerde dialoogtafel waarbij – tijdens een maaltijd – stil wordt gestaan bij de herdenking en afschaffing van de slavernij. Het streven is dat er na verloop van tijd een traditie bestaat waardoor families, vrienden, buren en landgenoten zich gesterkt voelen, generatie op generatie om één keer per jaar op gepaste wijze stil te staan bij onze gezamenlijke geschiedenis.

Handleiding voor een Keti Koti Tafel
> Downloadbare pdf

Lees verder

Allemaal aan tafel en in dialoog

Een evenwichtige balans van deelnemers met een Surinaams-Antilliaanse achtergrond en autochtone deelnemers is een belangrijke randvoorwaarde voor het doen slagen van de totstandkoming van deze nieuwe traditie.

Tijdens het nuttigen van een simpele, gereconstrueerde slavenmaaltijd worden dialooggesprekken gevoerd over de gevolgen van het slavernijverleden en de wijze waarop vrijheid wordt beleefd. Over de gevolgen van het slavernijverleden zijn er binnen de samenleving grofweg twee verschillende geluiden te horen. Sommigen menen dat er geen gevolgen zijn en anderen zijn van mening dat er sprake is van een collectief trauma. Het begrijpen van het perspectief van de ander is een belangrijke doelstelling van de verzoeningstafel.

Rituelen

Daarnaast vinden er voor en na de maaltijd rituelen plaats. Een van de rituelen is erop gericht om gezamenlijk stil te staan bij het pijnlijke verleden Er wordt gekauwd op stukjes bittere Kwasi bitta, een Surinaamse houtsoort, waarmee we de bittere smaak van het verleden proeven. Een ander ritueel is het insmeren van elkaars arm met wat kokosolie. Deze handeling staat symbool voor het wegwrijven van de pijn van het gebrandmerkte gevoel, waarbij benadrukt wordt hoezeer dat in gezamenlijkheid moet gebeuren. Onderwijl wordt een treurlied gezongen door een speciaal daarvoor uitgenodigde muzikant. De avond wordt afgerond met een loflied op de vrijheid terwijl we zuigen op suikerriet, wat symbool staat voor de zoete vrijheid waarin we leven.

Open Source

De Keti Koti Verzoeningstafel is onder permanente constructie, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om elementen, verhalen of rituelen toe te voegen of te verwijderen.